• White Facebook Icon

Regulamin komisowy  BYLOLA WEDDING - KOMIS ŚLUBNY PLUS SIZE 


1. W komis przyjmuje się wypraną, wyprasowaną i niezniszczoną suknię ślubną. Suknia ślubna może zostać przekazana osobiście lub w formie wysyłkowej. Koszt przesyłki sukni ślubnej plus size ponosi Komitent. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego sukni z opisem przesłanym przez komitenta, komisant ma prawo rozwiązać umowę i odesłać suknię na koszt komitenta. 

2. Komitent (oddający do komisu) zobowiązuje się do ujawnienia wszystkich wad oddawanej  sukni.

 

3.  Komisant (przyjmujący w komis) nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny i wady sukni.


4.  Ostateczna cena sukni zostaje uzgodniona w porozumieniu z komitentem. 


5. W komis przyjęta zostaje suknia ślubna wraz z ewentualnymi akcesoriami  (bolerko, halka, welon itp).


6. Komitent nie ponosi żadnych kosztów za przekazanie sukni ślubnej plus size do sprzedaży


7. Umowa komisowa spisywana jest na okres minimum 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia)


8. Po sprzedaży sukni Komis wypłaca ustaloną w umowie kwotę w ciągu 14 dni roboczych.

9. Komitent w celu umożliwienia sprzedaży sukni on-line przekaże komisantowi ewentualne zdjęcia prezentujące suknię, co ułatwi jej sprzedaż i promocję. ( nie jest to jednak warunek konieczny) Komitent oświadcza, że posiada wszelkie prawa do publikacji zdjęć i przekazuje je komisantowi, w celu promocji i sprzedaży przekazanej do komis sukni.  Wszelkie ewentualne spory wynikające z tytułu praw autorskich i ich eksploatacji ponosi komitent. 


10.Komitent ma prawo (po umówionej wcześniej wizycie na konkretny termin) odebrać swoją suknię z Komisu lub poprosić o odesłanie sukni przed zakończeniem obowiązującej umowy komisowej na adres wpisany w umowie. Koszt odsyłki sukni ponosi komitent. 


11.Jeśli suknia nie znajdzie nabywcy przez okres zawarty w umowie, Komitent jest zobowiązany odebrać suknię w ciągu 2 tygodni od daty wygaśnięcia umowy lub poprosić o odesłanie na koszt komitenta sukni na wskazany adres w umowie. 


12.W przypadku nie odebrania sukni po upływie 4 tygodni od daty wygaśnięcia umowy przechodzi ona na własność Komisu.


13.Komis nie odpowiada za przybrudzenia (zakurzenie itp.) wynikające z długiego czasu eksponowania sukni oraz uszkodzenia powstałe w wyniku częstego mierzenia sukni (zepsuty zamek, odpadające guziki itp.) Komisant jedna przyłoży wszelkich starań, aby suknia została oddana bez żadnych uszkodzeń.


14.Komisant zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sukni w komis bez podania przyczyny.


14.Komitent zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

16. Komitent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych.